Duurzaam aanscherpen van
kennis, houding en gedrag

Coaching is een instrument waarmee de notaris of advocaat zijn eigen ontwikkeling laat begeleiden door een externe coach.

Centraal staat die eigen ontwikkeling die dus ook door de professional/ondernemer zelf bepaald is. De coach acteert op de achtergrond / vanuit de coulissen.

Het gaat om de ontwikkeling, zaken en mensen in beweging krijgen.Het hele coachingstraject is er op gericht om die ontwikkeling te realiseren. De coach fungeert daarbij als klankbord en soms als sparringpartner.

Coachingsvragen

Er is een reden dat je met coaching aan de slag wil. Een vraag, een probleem, een “ik-weet-niet-hoe”, het kan van alles zijn. Die zogenaamde coachvraag is het startpunt van het traject.

Voorbeeld van coachingsvragen

 • Hoe versterk ik mijn commerciële resultaten
 • Ik heb goede contacten, maar om die tot een zaak te laten komen ….
 • Mijn medewerkers komen niet in beweging qua acquisitie, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn partner (lees: baas) roept wel dat ik cliënten moet bezoeken maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen?
 • Ik heb veel ideeën voor acquisitie en profilering, maar er komt heel weinig uit mijn handen. Wat moet ik doen?
 • Ik wil carrière maken binnen dit kantoor, maar of mijn langere termijn toekomst hier ligt …. Wat zal ik?
 • Moet ik kiezen voor de vakinhoudelijke specialisatie of voor betere commercie?

Aanpak

Elk mens is anders, elke coachingsvraag is anders dus elk coachingstraject is anders: de exacte invulling is maatwerk.

De grote lijn van zo’n traject volgt onderstaande 5 stappen die in elk coachingstraject voorkomen:

1    Kennismaking

2    Intake

3    Coachingsplan

4    Meerdere coachingsessies

5    Nazorg

Kies je coach..

Dat is geen sinecure.

Het gaat om een goede balans tussen menselijke klik, inhoudelijke professionaliteit en ontwikkelingsvaardigheden.

Om haar klanten een ruime keuze te bieden, werkt LegalBizDev.nl werkt samen met 2 externe partners met elk een ruim aanbod aan professionele coaches:

Wilt u meer weten over de coach Dirk Heuff, lees dan HIER zijn profiel (2 A4)

Stap 1 – Kennismaking

Een kennismaking van de professional/ondernemer om de coach te leren kennen. Daarbij gaat het om vragen als

 • Wie is deze coach?
 • Heb ik een klik met hem?
 • Voel ik me op m’n gemak?
 • Begrijpt hij me?

Deze vragen zal de professional/ondernemer zichzelf moeten stellen. Alleen bij een duidelijke “JA” is de volgende stap zinvol, want “bij twijfel niet inhalen”.

 

Stap 2 – Intake

Het vaststellen van de z.g. coachingsvraag. De coach stelt vragen over doel van de coaching en wat het traject moet opleveren voor de professional/ondernemer. Het vaststellen van doelen is bepalend voor de richting en de inhoud van het traject.

De intake wordt verwoord in een verslag en is de basis voor het Coachingsplan.

 

Stap 3 – Coachingsplan

Hierin wordt vastgelegd wat in de intake is besproken plus de contouren van de stappen die daarvoor gezet moeten worden. Ook wordt een eerste planning aangegeven van de coachignsessies en de te behandelen onderwerpen.

Ook de logistieke afspraken worden hierin vastgelegd: frequentie, voorkeurstijden, voorkeurslocaties, tussentijdse evaluatie, taakverdeling en kosten.

Het coachingsplan is niet in beton gegoten: gedurende de coachingsessies en wat daarin besproken wordt, kan blijken dat aanpassing van richting en tempo van het traject zinvol is.

 

Stap 4 – Meerdere coachingsessies

Afhankelijk van de complexiteit van de coachingsvraag en het aantal te behandelen onderwerpen, worden meestal 5-8 sessies ingepland. Elke sessie duurt zo’n 90 minuten (face-2-face); bij telefonische coaching kan in 60 minuten al hele grote stappen gezet worden.

De professional/ondernemer bereidt de sessie voor: welke onderwerpen en vragen aan de orde moeten komen. Ook de uitkomsten van en reflectie op de vorige sessie komen aan de orde. Elke sessie wordt afgesloten met actiepunten die aangepakt worden in de periode tot de volgende sessie.

De professional/ondernemer houdt een logboek bij van het coachingstraject, zijn ervaringen en zijn reflectie daarop.

 

Stap 5 – Nazorg

De nazorg heeft tot doel om de professional/ondernemer bewust te houden van zijn ontwikkeling en de vorderingen die daarin gemaakt zijn.

Ook eventuele losse onderwerpen kunnen nog aan de orde komen.

Deze nazorg bestaat uit enkele korte telefonische contacten (5-15 minuten).

Meer weten

Meer weten over onze aanpak? Een kennismaking?
Vraag Dirk Heuff voor een koffieafspraak.