Strategie is de routekaart naar uw toekomst

Voor velen is strategie een abstract begrip. Dat heeft vaak te maken met de onduidelijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

Daarom ook wordt er beperkt tijd aan besteed: het wordt niet voldoende belangrijk gevonden door de beleidsbepalers.

Strategie is de keuze voor de weg die leidt naar de gedroomde toekomst: strategie is de routekaart naar uw toekomst.

strategie business plan

U bent een …

Startend kantoor

jong startend

Dan gaat strategie over vragen als

 • Welke gat-in-de-markt is nog onontdekt? Hoe gaan wij dat gat invullen?
 • Met welke concurrenten wil ik mij meten? Wat hebben ik meer/beter te bieden dan zij?
 • Welke behoeftes van de markt worden nog onvoldoende vervuld?
 • In welke sociale klasse kan ik cliënten vinden?
 • Welke sectoren passen goed bij mijn dienstverlening?

Als startend kantoor kunt u letterlijk vanaf nul beginnen, met de bekende ‘schone lei’. Dat is aantrekkelijk want geen balast uit het verleden. Maar … u moet ook tegen de bestaande en bekende concurrenten opboksen.

Daarom is het belangrijk om na te denken

 1. Welke opties heb ik?
 2. Welke keuze maak ik daaruit?

Met deze antwoorden wordt uw strategie de routekaart naar uw toekomst.

Gevestigd kantoor

advocaat medewerker ervaring

Komt de gedachte aan verandering/verbetering wel eens bij u op?

“Doen we het nog goed genoeg?”

“Is het tijd voor een herbezinning op waar we staan en waar we naartoe willen?”

Wellicht is het tijd om uw strategie te herijken.

Een evaluatie van de huidige positie van kantoor. Kijkend naar dienstverlening, bezetting, omzet en rendement is dan zinvol:

 • Wat zijn onze sterke kanten die ons hier gebracht hebben?
 • Wat zijn onze zwakke punten die ons weerhouden om een volgende stap te maken?

Als u de antwoorden combineert met uw inzicht in de markt en in cliënten, kunt een weg naar de toekomst uitstippelen. Daarbij moet u ook kijken naar (nieuwe) concurrenten: zijn uw dienstverlening, uw deskundigheid, uw tarieven etc. nog competitief en voldoende aantrekkelijk voor (nieuwe) cliënten?

Want uw strategie is de routekaart naar uw toekomst.

Strategie-ontwikkeling = waarde toevoegen

Toegevoegde waarde. Cliënten en media hebben er hun mond vol van. Voor toekomstig succes is het leveren van die WAARDE van cruciaal belang.

Daarom gebruiken we hier drie waardestrategiën:

Customer intimacy – maatwerk in alles wat u doet: voor elke individuele klant past u de communicatie, de tarieven en de dienstverlening aan. Aan de wensen van die klant.

Product leadership – het beste juridische advies/oplossing, maximale professionaliteit. Daarbij gebruik makend van innovatieve ideeën en werkwijzen.

Operational excellence – meest efficiënte manier van dienst verlenen: gestandaardiseerde diensten tegen de laagst mogelijke kosten. Voor u èn voor de klant.

Drie typen waarde-strategie
waarde strategie
klik afbeelding voor meer details

Customer intimacy

In deze strategie is de cliënt het middelpunt van alles wat u doet. Maatwerk dus. Dat gaat verder dan “elke zaak is uniek en wordt dus ook zo behandeld”. Het gaat om maatwerk in alle facetten: communicatie, tarifering, werkwijze etc. etc.

Kenmerkend voor deze strategie zijn hoge prijzen die gerekend kunnen worden en de loyale cliënten die ook zeer veeleisend zijn.

Deze strategie past bij u als u:

 • Een zeer goed inzicht heeft in uw cliënten en dan met name hun
  • Wensen en behoeften, nu en in de (nabije) toekomst
  • Verwachtingen en voorkeuren qua  uw dienstverlening
  • Bereidheid om te betalen voor maatwerk
 • Maximale flexibiliteit in uw dienstverlening kunt organiseren (en vasthouden)
 • Voldoende kunt investeren (in mensen, financiën, tijd) om de juiste doelgroep naar u toe te trekken.

Product leadership

In deze strategie is uw juridische professionaliteit het middelpunt van alles wat u doet. Vakinhoud dus.

Dat gaat verder dan alle jurisprudentie kennen: nieuwe jurisprudentie kunnen initiëren en realiseren is veel waardevoller in deze strategie.

Kenmerkend voor deze strategie is veel innovatie. Zowel op vakinhoudelijk als ook op dienstverlenend niveau. Nieuwe juridische innovaties, LegalTech etc. horen daarbij. Net als hoogwaardige, moderne cliënten.

Deze strategie past bij u als u:

 • Een cultuur van creativiteit en vernieuwing in uw kantoor kan creëeren.
 • Mentale flexibiliteit heeft om nieuwe ontwikkelingen snel op te pakken en deze kunt vertalen naar hoogwaardige diensten (incl. een korte time-to-market).
 • Bereid bent te investeren (in mensen, financiën, tijd) voor innovaties EN de mislukkingen die daar helaas ook bij horen.

Operational excellence

In deze strategie zijn eenvoud & efficiency het middelpunt. Eenvoud in diensten, in werkwijzen, in communicatie en tarifering. Het lijkt veel op one-size-fits-all. Sommigen noemen het stampwerk of productiewerk.

Kenmerkend voor deze strategie zijn eenvoudige diensten, met zeer beperkte keuze mogelijkheden, snelle doorlooptijden en lage kosten.

Deze strategie past bij u als u:

 • Standaarddiensten en -werkwijzen kunt ontwikkelen die in grotere aantallen uitgevoerd kunnen worden.
 • Nee kunt zeggen tegen verzoeken om aanpassingen en uitbreidingen.
 • Medewerkers heeft die zeer efficient werken met herhalende taken.
 • Een laag kostenniveau weet vast te houden.
 • Een markt heeft met grote aantallen klanten met een voorkeur voor eenvoudige diensten tegen lage kosten.

Uw strategie: ontwikkelen of herijken ?

hulp advies begeleiding

Over strategie moet je nadenken en praten maar niet te lang. Strategie moet vooral worden ontwikkeld EN uitgevoerd. Daarvoor hebben we een aantal diensten beschikbaar:

Onze veelgeroemde workshop strategieontwikkeling.

Een workshop persoonlijke strategie ontwikkelen voor de BV IK.

Een leesbare toelichting op de drie waarde strategieën.

Een blog over hoe u een strategie tegen uw concurrent ontwikkelt ?

Een doe-het-zelf training Ontwikkel uw propositie (een cruciale bouwsteen voor uw strategie).