Strategie is de routekaart naar een zakelijk gezond kantoor.

Voor velen is strategie een abstract begrip. Dat heeft vaak te maken met de onduidelijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

Daarom ook wordt er beperkt tijd aan besteed: het wordt niet voldoende belangrijk gevonden door de beleidsbepalers.

Eenvoudig gezegd is strategie de keuze voor de weg die leidt naar de gewenste toekomst: een zakelijk gezond kantoor.

strategie business plan

If you don’t know where you’re going,
any road will take you there

Startend kantoor

jong startend cultuur
Vragen om uzelf te stellen
 • Welke gat-in-de-markt is nog onontdekt?
 • Welke behoeftes van de markt worden nog onvoldoende vervuld?
 • Hoe gaan wij dat gat invullen?
 • Wat brengen we dat die markt heel graag van ons wil?
 • Met welke concurrenten willen we ons meten?
 • Wat hebben we meer/beter te bieden dan zij?

Als startend kantoor kunt u letterlijk vanaf nul beginnen, met de bekende ‘schone lei’.

Dat is aantrekkelijk want geen balast uit het verleden.

Maar … u moet ook tegen de bestaande en bekende concurrenten opboksen.

Keuzes om te maken

Daarom is het belangrijk om na te denken

 1. Welke opties hebben we?
 2. Voor- en nadelen daarvan?
 3. Welke keuze maken we daaruit?

Met deze antwoorden creëert u uw strategie, de routekaart naar een zakelijk gezond kantoor.

Gevestigd kantoor

advocaat medewerker ervaring
Vragen om uzelf te stellen

“Doen we het nog goed genoeg? Is het tijd voor een herbezinning op waar we staan en waar we naartoe willen?”

Kijkend naar dienstverlening, bezetting, omzet en rendement is dan zinvol:

 • Welke sterke kanten hebben ons hier gebracht?
 • Welke zwakke punten houden ons tegen om een volgende stap te maken?
Keuzes om te maken

Bijvoorbeeld, deze zeer belangrijke keuzes:

 • Hoe kunnen we onze sterke kanten inzetten om kansen in de markt te benutten?
 • Hoe vangen we negatieve marktontwikkelingen op?

Combineer de antwoorden met uw inzicht in de markt, concurrenten en in cliënten, en de weg naar de toekomst wordt zichtbaar. Daarbij moet u ook kijken naar (nieuwe) concurrenten.

Want uw strategie is de routekaart naar een zakelijk gezond kantoor.

Uw strategische keuzes bepalen de toegevoegde waarde voor uw klanten

Strategie-ontwikkeling = waarde toevoegen

Toegevoegde waarde. Cliënten en media hebben er hun mond vol van. Voor toekomstig succes is het leveren van die WAARDE van cruciaal belang.

Daarom gebruiken we hier drie waarde-strategiën van de Harvard Business School:

Customer intimacy – maatwerk in alles wat u doet: voor elke individuele klant past u de communicatie, de tarieven en de dienstverlening aan. Aan de wensen van die klant.

Product leadership – het beste juridische advies/oplossing, maximale professionaliteit. Daarbij gebruik makend van innovatieve ideeën en werkwijzen.

Operational excellence – meest efficiënte manier van dienst verlenen: gestandaardiseerde diensten tegen de laagst mogelijke kosten. Voor u èn voor de klant.

Drie typen waarde-strategie

Customer intimacy

In deze strategie is de cliënt het middelpunt van alles wat u doet. Maatwerk dus. Dat gaat verder dan “elke zaak is uniek en wordt dus ook zo behandeld”. Het gaat om maatwerk in alle facetten: communicatie, tarifering, werkwijze etc. etc.

Kenmerkend voor deze strategie

Primair kenmerk is een loyale cliëntenbasis die echter ook zeer veeleisend is.

Voordeel is ook dat u hoge prijzen in rekening kunt brengen.

Deze strategie past bij u als …
 • U heeft een zeer goed inzicht in uw cliënten en hun
  • Wensen en behoeften, nu en in de (nabije) toekomst.
  • Verwachtingen en voorkeuren qua  uw dienstverlening.
  • Bereidheid om te betalen voor maatwerk.
 • U kunt maximale flexibiliteit in uw dienstverlening organiseren (en vasthouden)
 • U kunt voldoende investeren (in mensen, financiën, tijd) om de juiste doelgroep naar u toe te trekken.

Product leadership

In deze strategie is uw juridische professionaliteit het middelpunt van alles wat u doet.
Daarmee bedoelen we vooral vakinhoud en vaardigheid.

Dat gaat verder dan alle jurisprudentie kennen.
Ook nieuwe jurisprudentie kunnen initiëren en realiseren is heel waardevol in deze strategie.

Kenmerkend voor deze strategie

Innovatie, veel innovatie. Zowel op vakinhoudelijk als op dienstverlenend niveau.

Nieuwe juridische innovaties, LegalTech etc. horen daarbij. Net als hoogwaardige, moderne cliënten.

Deze strategie past bij u als …
 • Uw kantoor heeft een cultuur van creativiteit en vernieuwing in haar DNA.
 • U heeft de mentale flexibiliteit om nieuwe ontwikkelingen snel op te pakken.
  Deze kunt u ook vertalen naar hoogwaardige diensten (incl. een korte time-to-market).
 • U heeft ruimte om te investeren (in mensen, financiën, tijd) voor innovaties
 • U kunt de mislukkingen die daar helaas ook bij horen opvangen.

Operational excellence

In deze strategie zijn eenvoud & efficiency het middelpunt. Eenvoud in diensten, in werkwijzen, in communicatie en tarifering. Het lijkt veel op one-size-fits-all. Sommigen noemen het stampwerk of productiewerk.

Kenmerkend voor deze strategie

Deze strategie focust zich op

 • eenvoudige diensten,
 • met zeer beperkte keuze mogelijkheden,
 • snelle doorlooptijden en
 • lage kosten.
Deze strategie past bij u als …
 • De veelal standaarddiensten verleent in grote aantallen.
 • U zegt “Nee” tegen verzoeken om aanpassing en uitbreiding.
 • Uw medewerkers werken zeer efficient op routine.
 • Uw kostenniveau is laag.

Uw strategie aanscherpen ?

hulp advies begeleiding

Over strategie moet je nadenken en praten maar niet te lang. Strategie moet vooral worden ontwikkeld EN uitgevoerd. Daarvoor hebben we een aantal diensten beschikbaar:

Onze veelgeroemde workshop strategieontwikkeling.

Een workshop persoonlijke strategie ontwikkelen voor de BV IK.

Een leesbare toelichting op de drie waarde-strategieën.

Een blog over hoe u een strategie tegen uw concurrent ontwikkelt ?

Een doe-het-zelf training Ontwikkel uw propositie (een cruciale bouwsteen voor uw strategie).

0 Shares
Share
Tweet
Share