Pragmatische praktijkontwikkeling voor cliëntgerichte professionals

Legalbizdev boek

Inzicht  Informatie  Instrumenten

Focus op de cliënt

Uw kantoor draait om uw cliënten, altijd. Ze zijn het bestaansrecht van het kantoor en van elke individuele praktijk. Zonder cliënten IS er geen praktijk.

Cliënten zijn de primaire bron van nieuw werk.

clientrelatie acquisitie

Vragen van cliënten betekenen werk voor u en dus omzet. Daarom is het belangrijk om tijd en aandacht aan cliënten te besteden. Als dat gebeurd op een planmatige en gestructureerde wijze, is er echt sprake van pragmatische praktijkontwikkeling.

Jazeker, juridische kennis, vaardigheid en ervaring zijn belangrijk. Ze zijn datgene waarvoor cliënten bij u komen: een juridisch oplossing.

Cliënten werven: hygiënische voorwaarde

De volgorde hiervan is belangrijk: cliënten dienen eerst binnengehaald te worden. Pas daarna kunt u uw juridische diensten gaan verlenen.

Met andere woorden: eerst dient u nieuwe cliënten te ontdekken, ze te leren kennen en ze te overtuigen. Daarmee wordt het voor cliënten eenvoudiger om hun kwesties aan u en uw kantoor over te laten.

Vervolgens wilt u deze cliëntrelaties zo lang mogelijk binden aan u en uw kantoor. Deze combinatie van profileren, acquisitie en klantenbinding is de kern van pragmatische praktijkontwikkeling.

Het ontwikkelen, behouden en uitbouwen van rendabele klantrelaties.
Dat is wat Business Development kan bijdragen aan uw praktijk.

Denk- & werkmodel

legal business development model
Pragmatische praktijkontwikkeling voor cliëntgerichte advocaten en notarissen

Nieuw

pitch aanbesteding pitchcoach

Verhoog uw succeskansen met een MasterClass of PitchCoach

ronde-tafel gesprek intervisie overleg teamwork

Intervisie

Voor kleinere kantoren.

Voor kantoren met beperkt budget.

Voor advocaten die er ècht iets uit willen halen.

Uw intervisie ontzorgd: efficiënt, zakelijk, praktijkgericht

Profilering

profilering onderscheid

Profilering: hoe word ik (h)erkend? Hoe willen we als kantoor bekend staan? Wat wordt het gewenste profiel?

Een scherp en onderscheidend profiel is noodzakelijke voorwaarde voor effectieve acquisitie. Daarmee legt u een cruciaal fundament voor pragmatische praktijkontwikkeling.

Acquisitie

clientrelatie acquisitie medewerkers

Acquisitie: van contact naar contRact

Een goed, herkenbaar en onderscheidend profiel is nodig maar nog niet voldoende om cliënten naar binnen te halen. U moet aan de slag: actuele kwesties agenderen, het perspectief van de cliënt (ver)kennen , een goed gesprek daarover initiëren en uw dienstverlening daaraan matchen: welke toegevoegde waarde kunt u leveren? Dat is inclusief de prijs en de tarieven.

Cliëntenbinding

klantenbinding

Cliëntenbinding: behouden en uitbouwen van relaties.

Het is 5 maal winstgevender om bij een bestaande cliënt extra omzet te genereren dan een nieuwe cliënt te werven. Dus behoud van cliënten is letterlijk waardevol. Bovendien, als u het goed doet, houdt u de concurrentie ook op gepaste afstand.

Ken uw cliënt

ken uw client luisteren

Voor goede dienstverlening is het nodig dat u weet wat een potentiële cliënt wil. Daarnaast is het ook belangrijk te begrijpen hoe de cliënt geholpen wil worden: wat zijn de verwachtingen? Immers Met die klantkennis kunt u daadwerkelijk de juiste mensen en werkwijze inschakelen en toegevoegde waarde leveren.

Hoe beter u uw (potentiële) cliënten kent, hoe beter u in staat bent om de juiste diensten aan te bieden, daar een goede beloning voor te krijgen en daarmee de tevredenheid van cliënten te verhogen.

Kennis van cliënten is cruciaal.

People x Process = Performance

mensen werkwijzen resultaten pxp=p

Strategie, planning en uitvoering zijn belangrijk voor elk professioneel georganiseerd kantoor. Voor ècht succesvolle uitvoering zijn uw kantoorgenoten nodig. Het zijn immers de mensen (people) die het daadwerkelijk doen.

Door hen daarin te faciliteren worden professionele resultaten (performance) mogelijk. Daarvoor is een gestructureerde en doelgerichte werkwijze (process) nodig. Die zal leiden tot een pragmatische praktijkontwikkeling.

Strategie

strategie innovatie plan succes

Waar staat het kantoor voor, wat is zijn bestaansrecht in het grote concurrentieveld?

Wat ziet het kantoor als zijn ‘opdracht’ en langs welke weg (= strategie) denkt het kantoor dat te realiseren?

Antwoord op deze vragen staat aan de basis van pragmatische praktijkontwikkeling voor advocaten en notarissen.

Een lange termijn focus geeft sturing. Die is nodig om de juiste dingen te blijven doen. Daarmee voorkomt u opgeslokt te worden door de waan van de dag.

LegalBizDev Nieuwsbrief

Elke 8 weken nieuwe inzichten, visies en tips & tricks

legalbizdev nieuwsbrief