Uw intervisie ontzorgd:
efficiënt & zakelijk

Hoe een verplichting ook leuk en leerzaam kan zijn.

Uw intervisie regelen ?

Speciale aanbieding 2023

 • In twee dagdelen alle PO punten
 • Voor alle kantoorgenoten
 • € 595 per deelnemer bij inschrijving in 2022
 • Live of online, zoals jullie het willen

Eenvoudig & efficiënt

Zo doen we dat:

 • 2 dagdelen met elk 2 sessies van 2 uur
 • Totaal 8 uur (=100% van norm)
 • 10-12  –  lunchbreak  –  13-15 uur , of
 • 16-18  –  dinnerbreak  –  19-21 uur.

De administratie, aanmelding & rapportage naar de NOvA verzorgen wij voor u.

Uw intervisie ontzorgd: efficiënt en zakelijk.

ontzorgen gemak efficiëntMensgerichte intervisie; efficiënt en zakelijk ontzorgd.

Onze aanpak is gericht op een zakelijke en efficiënte manier van intervisie die bijdraagt aan kwaliteit, praktijkontwikkeling, de ontwikkeling van individuele advocaten en het oplossen van dilemma’s.

 

Wij verzorgen alles:

 • Aanmelding & registratie bij NOvA
 • Locatie (voorlopig online, face2face op 1,5 meter als het weer kan)
 • Verslaglegging (in lijn met eisen van NOvA)
 • Ervaren begeleider (10+ jaar)
 • Privacybescherming

Het enige wat u hoeft te doen is meepraten en -denken.

Organisatie van intervisie

ronde-tafel gesprek intervisie overleg teamwork

Uw intervisie ontzorgd. Door een organisatie die efficiënt en zakelijk is:

 • 3-10 advocaten
 • In gesprek (voorlopig online)
 • Jaarlijks 4 sessies van 2 uur
 • 4 PO punten

De eisen van de NovA op een rij gezet, inclusief de FAQ’s.

Lees de visies van ‘de markt’ op intervisie in het AdvocatenBlad.

Intervisie binnen uw kantoor: efficiënt en zakelijk?

intervisie-3

Extern combineren

Voor advocaten die hun praktijk solo of in duo voeren, geldt voor hun intervisie de noodzaak om  te combineren met andere kantoren: de NOvA heeft de minimale groepsgrootte op 3 advocaten gesteld.

Dit betekent dat u moet combineren met advocaten van andere kantoren. Wij helpen u daarbij zodat het efficiënt en zakelijk geregeld is. Met oog voor de mens.

Onze rol

Uw intervisie ontzorgd: efficiënt & zakelijk. Wij ontzorgen u door voor u een groep andere advocaten (in een vergelijkbare situatie) te vinden zodat u met elkaar kan combineren.

Daarnaast verzorgen wij:

 • Uw aanmelding & registratie bij NOvA
 • De locatie (online / face2face op 1,5 meter)
 • De verslaglegging
 • Een ervaren begeleider
 • Uw privacy beschermd

Uw voordeel

Andere kantoren hebben wellicht een andere denk- en werkwijze. Dat andere perspectief biedt u de mogelijkheid om voor uzelf om kennis te nemen van een nieuwe aanpak en wellicht zelf toe te passen. Kwaliteitsverbetering, op uw eigen voorwaarden, met aandacht voor uw inhoud, uw dilemma’s én voor de mens.

Wilt u een keer sparren over de mogelijkheden en de voors en tegens, aarzel niet om contact op te nemen.

advocaten toga advocatuur

Uw rechtsgebieden

Aansluitend bij de praktijk van kleinere kantoren, hanteren we de volgende indeling voor de intervisiegroepen:

Civiel recht algemeen – particuliere markt

Denk aan personen- & familierecht, consumentenrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, sociale zekerheid, letselschade etc.

Civiel recht algemeen – MKB markt

Onder andere contracten/verbintenissen, ondernemingsrecht, vastgoed & huur, aansprakelijkheden, arbeidsrecht, mededinging, etc.

Strafrecht

Zoals jeugd, milieu, fiscaal, vreemdelingen etc.

Bestuursrecht

Onder andere handhaving, milieu, ruimtelijke ordening, vergunningen etc.

Wij ontzorgen u door voor u een groep andere advocaten (in een vergelijkbare situatie) te vinden zodat u met elkaar kan combineren.

Uw keuze is behoorlijk vrij.

De NOvA adviseert om intervisiegroepen binnen dezelfde rechtsgebieden te organiseren. De advocaten mogen daarin een eigen keuze maken.

De achterliggende gedachte is dat op deze manier de vraagstukken het beste aansluiten bij de praktijken van de deelnemers.

De NOvA heeft uitdrukkelijk gesteld dat de indeling van het rechtsgbiedenregister NIET gevolgd hoeft te worden.

 

Wilt u een keer sparren over welke keuze voor u het beste past, neem dan aub contact op.

intervisie 3-10 advocaten

Alleen uw kantoor

Deze vorm ligt voor de hand want is efficiënt te organiseren. De vraagstukken kunnen dan ook kantoorspecifiek zijn (zonder externe ‘pottenkijkers’) wat de praktische bruikbaarheid voor kantoor vergroot.

Alternatief: extern combineren

Als u graag leert van anderen, buiten uw kantoor en daarmee andere denk- en werkwijzen leert kennen, dan kunt u kiezen voor een groep met andere advocaten.

Onze rol

Wij bieden u een intervisiebegeleider die u en uw kantoorgenoten een goed en leerzaam gesprek biedt waarbij de ‘sociale veiligheid’ verzekerd is.

Kiest u voor extern combineren dan zorgen we dat u een groep andere, relevante advocaten (in een vergelijkbare situatie) ontmoet.

Uw voordeel

De organisatie, aanmelding bij NOvA en de rapportages worden voor u verzorgd.

Natuurlijk doen we dit met aandacht voor uw inhoud, uw dilemma’s én voor de mens.

Wilt u een keer sparren over de mogelijkheden en de voors en tegens, aarzel niet om contact op te nemen.

Op deze wijze dragen we bij aan uw intervisie ontzorgd: efficiënt & zakelijk.

intervisie 10 advocaten

Per sectie

Secties sluiten goed aan bij de eis van vergelijkbare rechtsgebieden. Afhankelijk van de aantallen kunnen secties ook gecombineerd worden. Ook deze vorm is efficiënt te organiseren. De vraagstukken kunnen dan ook sectiespecifiek zijn wat de praktische bruikbaarheid voor de sectie vergroot.

Onze rol

Wij verdiepen ons in uw sectie en uw mensen en zorgen voor een goede aansluiting incl. een frisse blik van buiten. Uw intervisiebegeleider biedt u en uw sectiegenoten een goed en leerzaam gesprek biedt waarbij de ‘sociale veiligheid’ verzekerd is.
Hiermee wordt uw intervisie ontzorgd: efficiënt & zakelijk.

Uw voordeel

U hoeft zich niet te bekommeren over de organisatie, aanmelding bij NOvA en de rapportages. Deze worden voor u verzorgd.

Natuurlijk doen we dit met aandacht voor uw inhoud, uw dilemma’s én voor de mens.

Wilt u een keer sparren over de mogelijkheden en de voors en tegens, aarzel niet om contact op te nemen.

Onderwerpen binnen intervisie

vraagstuk dilemma

Vraakstukken die in onze intervisiepraktijk aan de orde kunnen komen:

Dossiers

“Ik heb echt wel vragen over het dossier en de cliënt maar bij controles heb ik niets onoirbaars kunnen vinden. Hoe pak ik deze zaak aan?”

Carrière

“Ik wil wel partner worden en heb de steun van de maatschap, maar de verstandhouding met de senior partner verloopt stroef. Ik ben bang dat hij zijn stem zwaar zal wegen.”

Cliënten

“Ik heb moeite met de cliënt. Hij is nogal onzeker en impulsief. Volgende week is de zitting en ik hou mijn hart vast voor wat hij nu weer zal doen.’’

Praktijkontwikkeling

“Door de LockDown komen er weinig nieuwe zaken binnen en dreigt mijn praktijk op te drogen. Hoe kom ik aan meer werk?”

Leidinggeven

‘’Ik ben sinds kort sectiehoofd en ervaar weerstand van de sectiegenoten nu ik hun leidinggevende ben geworden. Hoe doorbreek ik dat?’’

Publiciteit

“Er komt een persartikel aan waarin ik op een verkeerde manier wordt weggezet. Dat kan ik toch niet over mijn kant laten gaan, maar ik weet niet wat ik moet doen?”

Tijdens elke intervisie brengt een van de deelnemers zijn/haar eigen vraagstuk op tafel.

Werkwijze

plan van aanpak

Uw oriëntatie

De keuze voor een intervisiegroep en -begeleider neemt u na een weloverwogen denkproces.

Uw aanmelding

Via deze website meldt u zich aan. U kunt ook een mail sturen naar bestellen@legalbizdev.nl.

Start bijeenkomst

Vóór dat de eerste inhoudelijke sessie plaatsvindt, is er een (video-)kennis­makings­bijeenkomst waarbij praktische afspraken worden gemaakt over de intervisie (zoals plaats, tijd en intervisiemethode(s)) en waarbij de leerdoelen worden besproken.

Intervisiebijeenkomsten

Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt een (of meerdere) vraagstukken of dilemma’s behandeld. Deze kunnen gaan over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening.
Met deze vraagstukken gaan we vervolgens als groep aan de slag met als doel de casusinbrenger te helpen zijn vraag of dilemma inzichtelijk te krijgen en hem of haar verder te helpen bij zijn vraagstuk.
De te hanteren intervisiemethode kan verschillen per onderwerp, per groep, per voorkeur.

Reflectie(terugblik op de eigen ervaring)

Het streven is dat alle deelnemers door hun actieve deelname ook zelf hebben kunnen leren. Door te reflecteren op hun eigen leerdoelen en hun bijdrage aan de intervisie kunnen ze antwoord geven op de vraag: “wat heb ik geleerd van deze intervisie en wat betekent dat voor mijn aanpak?”

Logistiek & organisatie

actie uitvoering

Groepsgrootte

De minimale groepsgrootte is 3 (maximaal 10). Onze ervaring is dat de beste leerervaring ontstaat bij een goede diversiteit aan achtergronden en visies binnen de groep. Dat wordt gewaarborgd als een groep uit 6-9 personen bestaat.

Online of face-2-face

De NOvA stelt fysieke bijeenkomsten verplicht. Wij hebben meerdere ruimtes beschikbaar waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt.
Gedurende de LockDown is online intervisie toegestaan door de NOvA en is de voorkeurswerkwijze t/m juli 2020. Afhankelijk van wat deelnemers willen, worden aanpassingen gedaan.

Individueel of met kantoor(genoten)

U heeft de vrije keuze of u als individu wil aanschuiven bij een gemengde groep advocaten, of dat u met kantoorgenoten wil deelnemen.  Kleine kantoren kiezen er vaak voor om samen met een of 2 andere kantoren te combineren.
Wilt u een keer sparren over de mogelijkheden en de voors en tegens, aarzel niet om contact op te nemen.

Kosten van intervisie

pay what you want bepaal zelf de prijs

Als de proof of the pudding in the eating is, dan is Pay What You Want de meest voor de hand liggende. Dat kan en is ons uitgangspunt.

Uit ervaring weten we dat weinig advocaten hiervoor kiezen daarom hieronder een overzicht van de kosten. Alle bedragen exclusief BTW.

Voor individuele advocaten

 • Per (online) sessie van 2 uur:  € 155,-
 • Per jaar (4 online sessies) :  € 600,-

Voor kleine groepen advocaten

Komt u met meerdere kantoorgenoten, dan gelden afwijkende tarieven

 • Bijvoorbeeld 3 deelnemers :  € 400,- per sessie
 • Alle 3 deelnemers per jaar : € 1.500,-   (4 sessies)

Stel uw eigen groep samen

 • Bijvoorbeeld 6 deelnemers :  € 800,- per sessie
 • Alle 6 deelnemers per jaar : € 2.800,-   (4 sessies)

Maatwerk

Andere groepsgroottes zijn mogelijk. Uw vraag daarna beantwoorden we met een passende offerte.

0 Shares
Share
Tweet
Share