Ontwikkel je ondernemerschap door klankborden en coaching.

Velen lazen het boek en gingen aan de slag. Een flink deel van hen ervaart toch enige moeite om het concreet in praktijk te brengen. Er lukt iets niet, er zit iets dwars. Klankborden en coaching helpen daarbij.

Het ontwikkelen van jouw zelfinzicht t.a.v. klantgerichtheid en ondernemerschap.

Centraal staat die eigen ontwikkeling. Daar ben je zelf de baas van (niet de partner, niet de HR manager, niet je kantoorgenoten). Jij zit aan het stuur: jij bepaalt richting en tempo.

Coaching is een instrument waarmee de notaris of advocaat zijn eigen ontwikkeling laat begeleiden door een externe coach: een buitenstaander die luistert zonder oordeel, prikkelende vragen stelt en af en toe een inspirerende gedachte geeft. Een klankbord voor je eigen ideeën en (on)zekerheden.

Business Development Coaching

De focus ligt op de commerciële kant van je werk. Het gaat om jouw ontwikkeling: zaken en mensen in beweging krijgen ten behoeve van betere klantgerichtheid en ondernemerschap.

Het hele coachingstraject is er op gericht om die ontwikkeling te realiseren. De coach fungeert daarbij als klankbord en soms als sparringpartner, mentor, adviseur, geweten, vraagbaak.

Empowered … ?

‘To empower’ betekent …

 • Sterker maken
 • In staat stellen
 • Emanciperen
 • Ook: mondig, geautoriseerd, gemachtigd

In de coaching betekent dat je jouw ontwikkeling laat begeleiden: vanuit je comfort zone naar de challenge/learning zones.

Er is veel mogelijk in die ontwikkeling. Dat regelen we samen. Ik loop met je mee

Coaching & Corona

 CHECK !
 • Binnen op 1,5 meter, of
 • Wandelen in buitenlucht, of
 • Online via ZOOM, WhatsApp of Skype

Jouw veiligheid en gezondheid zijn randvoorwaarden voor je coaching. Maar het zijn géén belemmeringen. Er is veel mogelijk. Ook dat regelen we samen

“Een klankbord/coach faciliteert mijn groei in klantgerichtheid en ondernemerschap.”

Jouw coachingsvragen

Er is een reden dat je met coaching aan de slag wil. Een vraag, een probleem, een “ik weet niet hoe”, het kan van alles zijn. Die zogenaamde coachvraag is het startpunt van het traject. Een traject dat zich concentreert op betere klantgerichtheid en praktijkontwikkeling door business development coaching.

vraagstuk dilemma

Voorbeeld van coachingsvragen

 • Hoe versterk ik mijn commerciële resultaten
 • Ik heb goede contacten, maar om die tot een zaak te laten komen ….
 • Mijn medewerkers komen niet in beweging qua acquisitie, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn partner zegt dat ik meer cliënten moet bezoeken. Ik heb echter geen idee waar ik moet beginnen?
 • Ik heb veel ideeën voor acquisitie en profilering, maar er komt heel weinig uit mijn handen. Wat moet ik doen?
 • Ik wil carrière maken binnen dit kantoor, maar of mijn langere termijn toekomst hier ligt …. Wat zal ik?
 • Moet ik kiezen voor de vakinhoudelijke specialisatie of voor betere commercie?
 • Ik heb hekel aan koude acquisitie maar ik wil wel zelf werk binnenhalen, hoe pak ik dat aan?

Hoe kies je jouw coach?

Dat lijkt makkelijk, maar blijkt geen sinecure.

Het gaat om een goede balans tussen menselijke klik, inhoudelijke professionaliteit en ontwikkelingsvaardigheden. Vooral goed kunnen luisteren en stimulerende vragen kunnen stellen.

Wat vind jij belangrijk?

Het is slim om zelf na te denken over wat voor jou een passende coach is. Meegaand en begrijpend, een schouder om op te kunnen leunen? Of wat strakker en directer, confronterend misschien? Of adviserend en suggererend, die je in de juiste richting stuurt?

Besteedt er tijd aan. Want het is zonde van je tijd en energie om met een verkeerde coach aan het werk te gaan. Hier zijn een 20-tal tips om een coach te vinden.

CoachingPool

Om haar klanten een ruime keuze te bieden, werkt LegalBizDev.nl samen met 2 externe partners. Zij hebben beiden een ruim aanbod aan professionele coaches:

Wil je meer weten over de coach Dirk Heuff, lees dan zijn coaching profiel (2 A4)

Onze aanpak

Elk mens is anders, elke coachingsvraag is anders dus elk coachingstraject is anders: de exacte invulling is maatwerk. Betere klantgerichtheid en praktijkontwikkeling door business development coaching.

Beetje gewoon, heel effectief

Onze aanpak lijkt aan de buitenkant heel veel op dat wat andere coaches ook doen. Onze invulling is alleen net wat anders.

De grote lijn van zo’n traject (nl. betere klantgerichtheid en praktijkontwikkeling door business development coaching) volgt onderstaande 5 stappen die in elk coachingstraject voorkomen:

Hieronder worden deze fasen verder toegelicht.

1   Kennismaking

coaching kennismaken
“Passen wij bij elkaar?”

Een kennismaking van de professional om de coach te leren kennen. Daarbij gaat het om vragen als:

 • Wie is deze coach?
 • Heb ik een klik met hem?
 • Voel ik me op m’n gemak?
 • Begrijpt hij me?

Deze vragen moet de professional zichzelf stellen. Alleen bij een duidelijke “JA” is de volgende stap zinvol, want “bij twijfel niet inhalen”.

De professional kiest zijn coach; niet de leidinggevende of HR (hoewel hun advies en ervaring waardevol kunnen blijken).

2   Intake

introductie referentie ambassadeur acquisitie
“Wat wil jij ?”

Wat is je doel, je wens, je ambitie?

De coach stelt deze vragen over jouw doel met de coaching. Het vaststellen van doelen is bepalend voor de richting en de inhoud van het traject.

Dóórvragen

Een doel hebben is 1 ding, dat realiseren is iets anders. Dat vraagt onder andere om echte inzet. Daarom ook de vraag: als je je doel bereikt hebt, wat betekent dat dan voor jou?
Met die vraag komen we dieper bij de kern en bij je motivaties.

De intake wordt verwoord in een verslag en is de basis voor het Coachingsplan.

3   CoachingsPlan

plan van aanpak
De ‘wat en hoe’

Hierin wordt vastgelegd wat in de intake is besproken. Daarnaast schetsen we samen de contouren van de stappen die daarvoor nemen. Ook maken we een eerste planning van de coachingsessies en de te behandelen onderwerpen.

Logistiek

Ook bepalen we de logistieke afspraken: frequentie, voorkeurstijden, voorkeurslocaties, tussentijdse evaluatie, taakverdeling en kosten.

Het coachingsplan is niet in beton gegoten: gedurende het traject passen we richting en tempo aan waar/wanneer dat zinvol is.

4   Coachingsessies

acquisitie coaching gesprek
De kern

Meestal worden 5-8 sessies ingepland. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de coachingsvraag en het aantal te behandelen onderwerpen.

Elke sessie duurt zo’n 90 minuten (face-2-face); bij telefonische coaching kunnen in 60 minuten al hele grote stappen gezet worden.

Jij bepaalt richting & tempo

De professional/ondernemer bereidt de sessie voor: welke onderwerpen en vragen moeten aan de orde moeten. Ook de uitkomsten van en reflectie op de vorige sessie komen aan de orde. Elke sessie wordt afgesloten met actiepunten die aangepakt worden in de periode tot de volgende sessie.

De professional/ondernemer houdt een logboek bij van het coachingstraject, zijn ervaringen en zijn reflectie daarop.

5   Opvolging/nazorg

opvolging telefoneren nazorg
Next steps

De nazorg heeft tot doel om de professional/ondernemer bewust te houden van zijn ontwikkeling. Het is een bevestiging van de vorderingen die daarin gemaakt zijn.

Natuurlijk blijft de (invulling van de) eigen rol daarin centraal staan.

Deze nazorg is variabel qua organisatie. Ze kan bestaan uit enkele korte telefonische contacten (5-15 minuten), maar ook uit een wat bredere sessie face2face (Corona proof, uiteraard).

Meer weten ?

Meerdere advocaten en notarissen hebben ons ingeschakeld. Referenties zijn beschikbaar, we brengen je graag in contact met elkaar.

Meer weten over onze aanpak en wat die voor jouw kan doen?

Vraag Dirk Heuff voor een kennismaking.
Die is uiteraard gratis en vrijblijvend. En online, als jij dat wil.

hulp advies begeleiding