Andere perspectieven

Actualiteit

Analyses

Achtergronden

LegalBizDev Nieuwsbrief

Elke 8 weken nieuwe inzichten,
visies en tips & tricks

Inzichten, informatie & instrumenten

voor uw profilering en acquisitie

De actualiteit is de grootste bron van inspiratie voor onze blogs. Die verschijnen hier: praktische inzichten, informatie en instrumenten voor uw profilering en acquisitie.

Leesbaar, prikkelend en praktisch toepasbaar door de vele tips & tricks die zich in de praktijk hebben bewezen.

Daarnaast zijn er ook blogs over klantgerichtheid, pricing en klantenbinding