In Ondernemerschap, Praktijkvoorbeeld

De markt voor juridische diensten is in 2017 verder aangetrokken en daardoor lijkt de aandacht voor acquisitie te verzwakken. Er is wel een grotere vraag naar meer hersens & handen voor de verschillende dossiers, en daarmee is ook de draaimolen van personeelswisselingen weer op gang gekomen.

Als u ook wordt ‘uitgenodigd’ (lees: gedwongen) om in die draaimolen te stappen, lees dan hier hoe u dat het beste kan doen.

 

1)   Betere ontwikkeling & begeleiding

De partner besteedt de meeste tijd aan cliënten en dossiers. Medewerkers moeten hierin meewerken en moeten daarnaast óók tijd besteden aan hun eigen netwerk wat liefst moet leiden tot het genereren van (eigen) omzet. En millenials willen ook nog zoveel anders….

Wie helpt hen in de confrontatie tussen verschillende belangen en variërende prioriteiten? De partner? Meestal heeft deze vooral oog voor deadlines, de juridische inhoud, en declarabele uren waarbij de ontwikkeling van medewerkers naar de achtergrond verschuift (en soms ‘verdwijnt’). Bovendien, het hogere uurtarief van de partner en het verschil in levens- en werkervaring staan op behoorlijke afstand van waar medewerkers behoefte aan hebben. Om nog maar niet te spreken van de hiërarchische verhoudingen die ook een drempel kunnen zijn voor een serieus goede begeleiding.

Sommige kantoren organiseren intervisiegroepen waarin advocaten met vergelijkbare achtergronden en ambities, hun ervaringen uitwisselen. Het is voor velen een goed werkend (en relatief goedkoop) instrument om de eigen ontwikkeling te versterken. Aan de hand van discussies en specifieke gespreksonderwerpen wordt gereflecteerd op het eigen doen en laten. Daarmee worden onbekende (en vaak ook onbewuste) patronen zichtbaar en besproken. Hierdoor ontstaat meer mentale ruimte voor een andere kijk op zaken waardoor de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vergroot wordt.

Leerpunten

 • Schoenmaker blijf bij je leest: “partner, concentreer je op je cliënten en laat de ontwikkeling van je medewerkers aan anderen (lees: professionals) over
 • biedt speelruimte voor ontwikkeling en deze wordt met beide handen aangegrepen.
 • Als je je openstelt voor de kennis, ervaring en gedachten van anderen, kom je tot onontdekte en waardevolle inzichten.
 • Intervisie & coaching helpt mensen verder

 

2)   Betere binding

Personeelswisselingen zijn aan de orde van de dag in de advocatuur (meer dan in het notariaat). Hoe komt het toch dat advocaten van het ene kantoor naar het andere verhuizen waar ze vergelijkbaar werk, vergelijkbare cliënten, en vergelijkbare kantoorgenoten tegenkomen? Ja, er wordt wat meer salaris toegezegd met daarbij de belofte dat er een mooie toekomst in het vooruitzicht ligt? Is dat ècht voldoende, een beetje meer geld en een mooie belofte?

Uit onderzoek bijkt dat advocaatmedewerkers behoorlijk tevreden zijn over hun kantoor, de werkomgeving. Ze zijn veel minder te spreken over de  begeleiding door hun partner, over de mate waarin er aandacht is voor de mens achter de advocaat en over de mogelijkheden die worden geboden voor verdere ontplooiing, work-life balance.

Een voorbeeld: een seniormedewerker zat niet goed in haar vel. Haar omzetontwikkeling stagneerde, het beloofde partnertraject kwam daardoor onder vuur te liggen en het afbreukrisico vergrootte zich. De partner en medewerker werden er allebei niet blij van, zagen niet direct een oplossing maar wilde wel de vicieuze cirkel doorbreken.

Een externe coach werd uitgenodigd om het tij te helpen keren. De benadering in dit geval concentreerde zich op de belemmerende gedachten bij de advocate: als jij de baas bent van je eigen carriere en je eigen ontwikkeling, wat houdt je daarin tegen?
Die vraag bleek na een aantal gesprekken tot een growth mindset te leiden waardoor er ruimte ontstond voor een ander perspectief en een ander gedrag. Ook aan de kant van de partner. 8 maanden later leidde tot een daadwerkelijke start van het partnertraject en een sterker band tussen advocaat, partner en het kantoor als geheel.

Leerpunten

 • De mensen maken het kantoor; niet de naam, het pand of de omzet.
 • Nu 1 stap naar achteren is straks 2 stappen vooruit.
 • Geef medewerkers speelruimte en verantwoordelijkheid en ze zullen deze met beide handen aangrijpen om er iets goeds mee te doen.
 • Een coach faciliteert het ontstaan van een ander perspectief dat leidt tot een andere houding en daarmee tot ander (beter?) gedrag.
 • Mensen verbinden zich met mensen: benut hun kracht en hun kwetsbaarheid.

 

3)   Betere werving

Mochten bovenstaande zaken toch niet voldoende zijn dan moet u wel aan de personeelswerving. Voorwaar geen eenvoudige opgave.

De frequentie waarmee advertenties van headhunters verschijnen is stevig toegenomen. Dergelijke advertenties zijn een behoorlijke prijzige bezigheid waarvan de opbrengsten twijfelachtig zijn, zo schreef ik enige jaren geleden al.

Werving en selectie van professionals is mensenwerk dus zelf doen in plaats van uitbesteden lijkt een zinvollere optie. Inderdaad, het kost tijd en aandacht. Maar de vijver waar u in vist is helder gedefinieerd, vrij overzichtelijk, goed in beeld (via LinkedIn en kantoorwebsites) en vrij eenvoudig te benaderen.

Een zeer gespecialiseerd kantoor zocht een extra compagnon. Ze zagen op tegen de hoge kosten van een headhunter zeker omdat de verwachting was dat deze niet dezelfde kennis van de zeer gespecialiseerde markt zou hebben als het kantoor zelf.

Men besloot het traject zelf ter hand te nemen: na een uur goed nadenken was er een profiel en een beschrijving van de meest passende persoonlijkheid van de te zoeken nieuwe compagnon. Een half uur later waren er ook een aantal zoektermen gedefinieerd waarmee een secretaresse ging rondsnuffelde op LinkedIn. Dit leidde tot een lijst van 15 potentials. Deze lijst werd na uitvoerige discussie ingekort tot een shortlist van 6.

Door middel va een aantal telefoontjes, werden deze kandidaat uitgenodigd voor een eerste kennismaking ….

Totale kosten: 11 non-declarabele uren (3 overleguren voor elk van de 2 compagnons, 5 uren zoekwerk door secretaresse) en € 1.500 voor de externe adviseur en het rondbellen en opvolgen van kandidaten.
Ter vergelijking: een headhunter die 15% van jaarsalaris vraagt zou in dit geval een factuur van ruim boven de € 10.00 hebben ingestuurd.

Leerpunten

 • Gebruik uw gezonde verstand.
 • Een externe kan echt waarde toevoegen maar let op prijs-kwaliteit.
 • Mensen werven mensen: benut de kracht van de eigen medewerkers en hun netwerk.
 • Informatie ‘ligt op straat’ (lees: LinkedIn).

 

Meer weten over klankborden en coaching?

Ga naar ONZE DIENSTEN en lees of het iets voor jou en je kantoor is, en hoe wij dat aanpakken.

 

 

Recommended Posts
coaching kennismakenintroductie referentie ambassadeur acquisitie
0 Shares
Share
Tweet
Share