In Praktijkvoorbeeld, Profilering

Waarom advocaten breder moeten kijken, denken & praten dan alleen de juridische kant van zaken.

Open brief aan kantoordirecteuren en maatschapsvoorzitters.

Vandaag in het FD (blz. 11) vraagt een advocaat aandacht voor het juridische verschil dat hij ziet tussen ‘klantbelang centraal’ en ‘klant centraal’.

 

Dames, Heren,

Het is heel goed dat meer en meer advocaten zich profileren door hun visies over bepaalde onderwerpen te publiceren. Als uw kantoorgenoten dat nog niet of zeer sporadisch doen: spoor ze aan, zou ik zeggen.

De keuze voor het onderwerp ‘bankierseed’ en het FD is ook zeer goed: de bankiers, mochten ze tot uw doelgroep behoren, zullen blij zijn met deze morele en juridische steun in de rug.

Maar …

De advocatuur wordt met dit opiniestuk geen dienst bewezen:

  • Een advocaat die opkomt voor de belangen van een groep die door de rest van NL met argwaan wordt bekeken, doet zijn beroepsgroep geen eer aan.
  • De keuze om het verschil tussen ‘klantbelang centraal’ en ‘klant centraal’ te vernauwen tot een juridisch punt doet geen recht aan wat het parlement beoogde en wat de klanten van die bankiers als een hygiënische voorwaarde zien voor een normale commerciële relatie (niet alleen met hun bank, maar met al hun ‘leveranciers’).
  • Dit opiniestuk gaat voorbij aan waar het in werkelijkheid omgaat: bankiers wordt opgedragen om de klanten en hun belangen in een betere balans te brengen met de belangen van hun bank. Dat daar een door de wetgever opgelegde eed voor nodig is, geeft wel aan dat het sinds 2008 nog te weinig is doorgedrongen in harten en hoofden van bankiers dat ze er zijn voor en dankzij klanten en niet andersom.
  • Een juridische visie op 2 begrippen ZONDER die begrippen nader te duiden of te omschrijven, draagt niet bij aan verduidelijking van het (vermeende) verschil en is m.i. dus een zinloze bijdrage aan een niet-bestaande of in ieder geval marginale discussie.

Als een van uw kantoorgenoten wèl vindt dat bankiersbelangen voorrang hebben op klantbelangen, moet hij/zij dat vooral opschrijven maar zich niet beperken tot alleen de juridische insteek daarvan.

Uw klanten gedragen zich misschien als spijkers, maar soms ook schroeven of haken. Als u alleen uw hamer wil hanteren, zullen uw klanten ergens anders zoeken naar een breder kijkende ‘klusjesman’.

 

Zeer benieuwd hoe jij/u dit ziet. Ik hoor/lees je reactie graag.

Recommended Posts
stopbord advocatenrelaties verbinden handshake
0 Shares
Share
Tweet
Share