In Blogs, Instrumenten, Ondernemerschap

trusted advisor maister boekTrusted advisor worden, lijkt de heilige graal voor menig advocaat en (kandidaat)notaris. Vakinhoudelijk is advisor worden niet zo heel moeilijk, maar trusted …. Vertrouwen is fragiel en onbetaalbaar. Het ontstaat alleen als menselijke empathie aanwezig is. Dat ontwikkelen bij jouw medewerkers is geen sinecure. Daarom hier de basiscursus “people management voor beginners”. 

 

Adviseren is professioneel werk

Kennis, kunde, ervaring zijn de rationele kenmerken van adviseren. Maar de (perceptie van de) kwaliteit van het advies gaat verder dan de ratio. Persoonlijke voorkeuren van de klant besprenkeld met een snufje emotie doen hun invloed gelden

 

Vertrouwen is mensenwerk

En alleen mensenwerk: er komt geen IT-systeem of instituut aan te pas. Klanten hebben niet zo zeer vertrouwen in uw kantoor maar in u en uw medewerkers: de mensen. Vertrouwen ontstaat door het Know-Like-Trust denkraam in uw denk- en werkwijze te integreren.

 

people managementOntwikkelen van professionals = people management

Als het gaat om mensenwerk en om het optimale resultaat daarvan, dan kan dat niet zonder aansturing (lees: begeleiden, ontwikkelen, aanspreken, inspireren, corrigeren etc.). Tenzij u, uiteraard, een 1 of 2 persoonskantoor bestiert.

Eigenwijs als professionals (moeten?) zijn, hebben ze de neiging om hun eigen weg te kiezen. Als daarvoor niet wat kaders worden gesteld dan is er de grote kans dat iedereen binnen kantoor in allerlei verschillende richtingen denkt en werkt. Dan is coherentie binnen kantoor ver te zoeken. Met alle gevolgen voor de consistente kwaliteit van de dienstverlening en voor de bedrijfsvoering.

 

People Management voor beginners – 4 stappen

1  –  Vakinhoud

Naast de juridische kennis, kunde, vaardigheden ook de werkwijzen en methoden. Alles wat direct te maken heeft met het juridische werk.
Denk aan kwaliteitsborging, opleidingen, kennisdeling, jurisprudentieoverleg, publiceren, etc..

Deze zaken moeten geïnitieerd en georganiseerd worden, en zeker ook geëvalueerd: dragen ze bij aan ontwikkeling en verbetering?

Regelmatig opleiden en checken van de bijdrage daarvan aan de praktijkvoering, is een eerste stap.

 

ROI marketing effectiviteit2  – Bedrijfseconomisch

De tweede stap gaat om het geven van inzicht in omzet, kosten en rendement. Zowel op kantoorniveau als per sectie, per branchegroep en liefst individueel.

Dat gaat verder dan de geschreven uren, de gedeclareerde en geïncasseerde omzet. Het gaat vooral om het creëren van inzicht in de causale relaties tussen die elementen: in welke mate dragen de gemaakte kosten bij aan omzet (zelfs als dat heel indirect is)? En welke cijfers onderbouwen dit?

Want, laten we eerlijk zijn, uw ondernemerschap kan niet alleen gebaseerd zijn op uw onderbuik en uw vertrouwen “dat het wel goed zal komen”.

 

3  –  Menselijk

Advocaten en notarissen zijn mensen en dus met hun eigen karakters en eigenaardigheden. Uit internationaal onderzoek blijkt dat juridische professionals nogal verschillen van andere professionals:

Advocaten zijn MEER dan andere professionals

  • Kritisch
  • Sceptisch
  • Leergierig
  • Terughoudend
  • Risicomijdend

Advocaten zijn MINDER dan andere professionals

  • Inlevend / empathisch
  • Kleurrijk / creatief
  • Commercieel
  • Ambitieus
  • Sociaal

Deze kenmerken zijn heel bruikbaar voor het inhoudelijke werk, maar veel minder voor de menselijke kant. En ja, dat vraagt nogal wat van het management van kantoor: het ‘overwinnen’ van deze belemmerende kenmerken van professionals is een uitdaging op zich.

 

4  – Teamwork & samenwerking

ronde-tafel gesprek intervisie overleg teamworkOmdat niemand in totale isolatie werkt, moet people management (voor beginners) ook aandacht geven aan het stimuleren van teamwork. Klanten hebben naast de professional ook met anderen te maken. Denk aan receptionisten, secretaressen, legal project managers, finance/debiteurenbeheer, en heel relevant: andere professionals die delen van het werk uitvoeren/begeleiden.

In veel gevallen is dat niet zichtbaar of herkenbaar voor de klant, maar ze hebben er wel mee te maken. Daar waar onderlinge samenwerking hapert, zal de klant dat vaak merken en daar negatief over oordelen. Oftewel het is waardevol (in letterlijke zin) dat onderlinge samenwerking goed (lees: effectief) en soepel (lees; efficiënt) verloopt.

Dat vraagt zowel aandacht voor de processen van samenwerking als voor de mensen in die samenwerking. Communicatie is daarvan meestal de meest belangrijke. De toon & stijl van communicatie heeft daarbij heel grote invloed. Dit laatste verdient (zie voorgaande bullet over kenmerken) meer dan gemiddelde aandacht.

 

Beter people management ?

hulp advies begeleiding

Ook uw vaardigheden kunnen verder aangescherpt worden want niemand is perfect. En zeker niet te oud om te leren. Of wilt u wel eens in de spiegel kijken en uw vaardigheden door een andere bril (laten) bekijken?

Neem contact op met Dirk Heuff voor meer informatie: in 20 minuten aan de telefoon krijgt u antwoord op uw vragen.

Bel Dirk op 06 – 105 371 58 of stuur een e-mail.

inder

Recommended Posts
prijs waarde price valueclientrelatie acquisitie medewerkers
0 Shares
Share
Tweet
Share