In Blogs, KlantGerichtheid, Pricing

prijs waarde price valueAdvocaten en notarissen leveren kwaliteit en toegevoegde waarde. Hun klanten herkennen dat slechts mondjesmaat. Ondertussen wordt elk uur geschreven en (bijna altijd) ook betaald. Dat kan anders: laat niet de inspanning maar het geplande resultaat leidend zijn. Daarom hier Klanten willen het, advocaten zijn zeer huiverig. Daarom hier 7 redenen om Uurtje-Factuurtje te vervangen door PrestatieBeloning.

 

1   Geen blanco cheque meer

Uurtje-factuurtje vraagt van de klant om vooraf een blanco cheque te schrijven met onzekerheid over de factuur aan het einde. Die onzekerheid is iets wat cliënten verafschuwen.

PrestatieBeloning betekent een vaste, vooraf overeengekomen vergoeding inclusief een garantie tegen verborgen extra’s.\

 

kennismaking niet factureren2   Resultaat is belangrijker dan inspanning

Uurtje-factuurtje is een vergoeding voor gewerkte tijd en richt zich op de inspanning. Dat is geen goede maatstaf voor toegevoegde waarde.

PrestatieBeloning richt zich op de resultaten van die inspanning en op de waarde voor de klant.

 

3   Uurtarief zegt niets

Uurtarieven an sich zeggen cliënten niets over kwaliteit of toegevoegde waarde van het geleverde werk.

PrestatieBeloning stimuleert het gesprek over toegevoegde waarde voor de klant en de prijs daarvan. Daarom doe ook jij er goed aan om Uurtje Factuurtje vervangen door PrestatieBeloning.

 

4    Méér efficiency AUB

Uurtje-factuurtje bevat geen stimulans om de tijd efficiënt te besteden. Daardoor faciliteert het inefficiëntie.

De hoogte van PrestatieBeloning wordt vooraf afgesproken en stimuleert efficiency: hoe kunnen werkwijze en dienstverlening zo gekneed worden dat optimale toegevoegde waarde wordt gerealiseerd.

 

value pricing prestatie beloning5    Gelijke verdeling van risico’s

Uurtje-factuurtje legt financiële risico’s van veranderingen bij de (minder goed geïnformeerde) klant.

PrestatieBeloning verdeelt het risico tussen cliënt en advocaat/kantoor.

 

6   Laat belangen parallel lopen

Uurtje-factuurtje houdt de conflicterende belangen in stand: cliënt wil snelheid en efficiëntie, de advocaat neemt de tijd die hij/zij nodig acht.

PrestatieBeloning verbindt de belangen van de cliënt en de advocaat: beiden willen een effectief resultaat bereiken op de meest efficiënt manier tegen een redelijke vergoeding.

 

mindset results acquisitie cliënten7   Urennorm is verkeerde prikkel

Uurtje-factuurtje bevordert een productiecultuur waarbij urennormen en gerealiseerde uurtarieven bepalend zijn; de cliënt is buiten beeld.

PrestatieBeloning bevordert het toevoegen van waarde. Ten behoeve van de cliënt. Daarom kan Uurtje Factuurtje worden vervangen door PrestatieBeloning.

 

 

Wilt u weten wat ‘PrestatieBeloning’ voor uw praktijk kan doen?

hulp advies begeleiding

seminar prestatie beloning Mei 2023 value pricing

Klik voor download

In september organiseren we een seminar over PrestatieBeloning en hoe dat te starten in uw praktijk.

Neem contact op met Dirk Heuff voor meer informatie: in 20 minuten aan de telefoon krijgt u antwoord op uw vragen.

Bel Dirk op 06 – 105 371 58 of stuur een e-mail.

 

Recommended Posts
clientrelatie acquisitie medewerkershandboek klantgericht ondernemerschap advocatuur notariaat
0 Shares
Share
Tweet
Share