In Blogs, Ondernemerschap, Praktijkvoorbeeld

Om partner te (mogen) worden, wordt naast de zichtbare criteria als deskundigheid en praktijkontwikkeling ook gekeken naar een meer onzichtbaar fenomeen. Dat is beste te omschrijven als ‘pas je in ons team?’. Een dergelijke maatstaf verdient meer aandacht. Daarbij is de zg. ‘Partner Know-Like-Trust’ belangrijk om te onderkennen èn te managen. 

 

Partnership = teamwork

introductie referentie ambassadeur acquisitieHoewel de verschillende management BV’s iets anders doen denken, is een maatschap een team. Team in de zin van werkend aan een gezamenlijk doel en met een gedeeld idee over hoe dat doel te realiseren.

Daarvoor is het noodzakelijk om samen te werken: het verdelen van taken en verantwoordelijkheden. Niet iedereen kan immers alles doen, dat is vreselijk inefficiënt.

 

Teamwork = mensenwerk

clientrelatie acquisitie medewerkersSamenwerken vraagt naast heldere doelen en taakverdeling ook onderlinge ondersteuning en open communicatie.
Dat is makkelijker opgeschreven dan uitgevoerd, blijkt uit ervaring. Partners willen elkaar wel ondersteunen maar de mate waarin wordt sterk beïnvloed door hun persoonlijke kijk op samenwerking en ondersteuning: “dat kan toch iedereen !? Daar heb je mij niet voor nodig. Trouwens, ik heb ’t druk genoeg met mijn eigen klus!”.

En open communicatie … Ook daar spelen de verschillen in stijl en vaardigheden een grote rol in het succes en de effectiviteit. Zonder open communicatie komt het gewenste onderlinge vertrouwen maar moeizaam tot wasdom. De oorzaak is de terughoudendheid: jezelf laten zien, naar voren stappen, het contact opzoeken komt aarzelend op gang. Resultaat: de Partner Know-Like-Trust blijft steken.

 

Mensen zijn (ook/vaak) irrationeel

jong startend cultuurNiet als in ‘dom’ of ‘onverstandig’, maar omdat ze soms afgeleid worden door andere zaken/gedachten. Of door hun belemmerende overtuigingen, zoals “dit kan ik maar beter niet aan hem overlaten” of “als ik dit voorstel dan word ik uitgelachen” of “dat werkt ècht niet zo bij mijn cliënten”.

Dergelijke gedachten zijn vaak gebaseerd op een eenzijdig perspectief en beperkt vertrouwen in anderen (de TRUST in de Partner Know-Like-Trust. Ze kunnen funest zijn voor effectieve samenwerking.

Nog een voorbeeld: de gedachte dat de beste jurist ook een hele goed teamlid zal zijn of een goede managing partner zal zijn.

 

Professionals hebben ook gevoel

In de zin dat hun gevoel onlosmakelijk geïntegreerd zijn in hun doen en laten. Het blijkt voor veel zakelijke professionals (inclusief advocaten en notarissen, en vooral de mannelijke variant daarvan) lastig om hun gevoel te benutten. Belangrijkste reden daarvoor is dat het gevoel niet objectief beredeneerd kan worden.

Terwijl af en toe wat gevoel toelaten ZO veel kan bijdragen aan evenwichtige samenwerking. Want mensen zijn mensen. En mensen doen zaken met elkaar als de Know-Like-Trust vervuld wordt. Dat geldt niet alleen in de relatie met cliënten; ook binnen kantoren en hun maatschap geldt dit net zo goed.

 

know like trust is nodig voor acquisitie

Klik voor toelichting

Het geheim van de ‘Partner Know-Like-Trust’

Spoiler alert: het is geen hogere wiskunde.
Qua te nemen stappen, ziet het er ongeveer zo uit:

  1. Het begint met enige zelfkennis en bewuste keuzes: hoe wil jij je laten zien aan de anderen?
  2. Gevoelsmatige analyse van de stakeholders: welke mensen (lees: andere partners) zijn op welke manier het beste te benaderen? Hoe leer ik hen kennen en hoe willen ze mij leren kennen?
  3. Dan volgt georganiseerde openheid: jouw initiatieven om samen te werken (binnen cliëntendossiers of op kantooraangelegenheden)
  4. Dit gevolgd door empathie naar anderen: open vragen met uitgestelde oordelen over de antwoorden.

Goede partner know-like-trust doet wat voor de kwaliteit van je interne netwerk van beslissers. Daar bovenop kan het ook grotere implicaties hebben: een relatie gebouwd op vertrouwen is robuuster en beidt meer opties voor verdere groei.

 

hulp advies begeleidingScherp jouw Know-Like-Trust aan.

Lees hier onze aanpak voor een degelijk partnertraject of download de brochure.

Of stel je vraag via e-mail (het eerste antwoord is kosteloos, het tweede …?  😉).

Direct bellen met Dirk Heuff kan ook: 06-105 371 58

Recommended Posts
clientrelatie acquisitie medewerkersprijs waarde price value
0 Shares
Share
Tweet
Share